ADHD: MEDICIJNEN OF MASSAGE? 

ADHD is een diagnose van deze tijd. De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Vertaald in het Nederlands ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd.

Met name op school worden kinderen met ADHD als (te) drukke kinderen ervaren die veel aandacht opeisen en die grote moeite hebben zich lang op iets te concentreren. Ze zijn voortdurend onrustig, bewegen veel en kunnen moeilijk stilzitten. Vandaar dat het vaak de leerkrachten zijn, die aan de bel trekken. In een schoolsituatie zijn veel indrukken en prikkels die voor deze kinderen moeilijk te sorteren zijn. Daarnaast hebben ze moeite om alle informatie te onthouden. Mede omdat ze zich niet begrepen voelen vertonen ze vaak heftig emotioneel gedrag in de vorm van snel boos worden en driftaanvallen. 

Ook als ouder van een kind met ADHD ben je maar al te vertrouwd met de concentratieproblemen van je kind en met zijn of haar impulsief, druk gedrag. Er wordt het uiterste van je gevraagd aan inzicht, inlevingsvermogen en geduld. En natuurlijk heeft dit invloed op je eigen functioneren en de reactie van je kind op jouw gedrag. Wat je wellicht niet weet is dat het “ADHD-gedrag” ook een uitdrukking kan zijn van verborgen gaven en talenten: een sterke verbeeldingskracht en creativiteit, een rijk gevoelsleven en een sterke intuïtie.

Medicijnen, gedragstherapie of een combinatie hiervan onderdrukken de ADHD- symptomen alleen maar. Er is echter nog een behandeling mogelijk, namelijk massagetherapie. In Amerika is door jeugdpsychologe Dr. Tiffany Field (Touch Research Institute Miami) onderzoek gedaan naar de effecten van massage en massagetherapie bij kinderen en jongeren met ADHD. Kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 tot 20 jaar kregen gedurende 10 weken 2 keer per week een massage van 20 minuten. De resultaten waren positief: een verbeterde stemming, langere concentratie, beter gedrag en meer aandacht. 

EFFECTEN VAN MASSAGETHERAPIE BIJ ADHD:

• minder beweeglijk gedrag
• verbeterde concentratie
• minder hyperactief gedrag
• stress verlagend
• kinderen geven aan beter in hun vel te zitten
 

Massage kalmeert het lichaam. Hierdoor wordt de alertheid bevorderd en wordt een gevoel van welzijn ervaren. 

Misschien heb je op latere leeftijd de diagnose ADHD gekregen en slik ook jij medicijnen, maar wil je ervaren wat massage voor jou kan betekenen. 

ADHD: medicijnen of massage? Aan jou de keuze.