Holos massagetherapie

Zijn met wat is

Ik heb meer dan 20 jaar in de reguliere gezondheidszorg gewerkt en heb van dichtbij meegemaakt hoe de reguliere geneeskunde de mens probeert te “genezen”. De reguliere behandeling is gericht op alleen de klacht. En vaak worden klachten alleen maar onderdrukt door medicijnen en wordt er niet naar de onderliggende oorzaak gekeken.

Maar we leven in een tijdperk, waarin we ons meer bewuster worden van onze gezondheid. Steeds meer mensen zoeken buiten de reguliere zorg naar methoden die de gezondheid bevorderen. Massagetherapie valt onder de complementaire zorg. Complementair betekent aanvullend. Massagetherapie is daarom ook een hele goede  aanvulling op de reguliere gezondheidszorg.

Als Holos massagetherapeut raak ik je aan met aandacht en gaan we samen op zoek naar de diepere oorzaak van een klacht of symptoom.

Massagetherapie kan aanvullend of ondersteunend werken bij:

 • Lichamelijke klachten zoals: rugpijn, gespannen spieren, last van je schouders etc.
 • Post-Coronaklachten
 • Chronische klachten zoals: reuma en fibromyalgie, hoofdpijn
 • Darmklachten
 • Depressie, angsten
 • Spanning, onrust
 • Stress en burn-out
 • Algehele vermoeidheid
 • AD(H)D
 • Hormonale klachten
 • Overgangsklachten
 • Herstel na ziekte
 • Rouw
 • De laatste fase van het leven
 • Verdriet of onverwerkte trauma’s/emoties
 • Periodes wanneer je niet “lekker in je vel” zit
 • Het maken van contact met je lichaam en je gevoel
 • Het ervaren van meer ruimte en energie.

Holos Massagetherapie is een lichaamsgerichte therapie

Het lichaam maakt ons als eerste duidelijk dat er iets niet in orde is door middel van verkrampingen, pijn of andere symptomen. Maar het verband tussen een symptoom of klacht en onze manier van leven wordt vaak door ons genegeerd. Het lichaam wil ons iets vertellen, maar we gaan er vaak tegenin in plaats met ons lichaam in “ gesprek” te gaan. Door de hectiek waarin we leven lopen we onszelf vaak voorbij en verliezen we letterlijk het contact met ons lichaam, met onszelf. En door het contact met ons lichaam te verliezen ervaren we minder of zelfs helemaal geen ruimte om voluit adem te halen, te lachen of te huilen, te spreken of te zwijgen en te ontspannen. Stress en spanningen zorgen voor verkramping, waardoor de afvoer van afvalstoffen en de aanvoer van voedingsstoffen en energie stagneert. De doorstroming in ons lichaam wordt geblokkeerd. Als er ergens in je lichaam een blokkade ontstaat, kan dit op een andere plek invloed hebben. Door bewustwording kan de energie weer gaan stromen.

Soms kunnen we onze gevoelens zo goed onderdrukken dat we ze niet meer ervaren. Holos massagetherapie is een uitnodiging om met je aandacht in het hier en nu te zijn. Het helpt je om contact te maken met je lichaam en je gevoel. Door te voelen, ervaren en te luisteren naar je eigen lichaam word je je bewust waar je spanning opbouwt. Je krijgt inzicht in je eigen patronen die voor spanning zorgen en die je belemmeren om te doen wat je werkelijk wilt. Door dit inzicht ben je in staat om bewuste keuzes te maken. De keuze om datgene te doen waarvan je denkt dat anderen dat van je verwachten of de keuze je eigen pad te bewandelen. Helemaal vanuit jezelf. Geen “moeten”, maar “ont-moeten”.

Lichaamsgerichte therapie is een volwaardige therapievorm die aanvullend of ondersteunend werkt bij behandeling door een arts of specialist, fysiotherapeut, psychiater, psycholoog of andere complementaire behandelaar.

Zijn wie je in wezen bent

De grootste veranderingen gebeuren als je stopt te geloven dat je zou moeten veranderen. “Moet” je te veel van jezelf – of van anderen? Ben je het contact met je lichaam kwijtgeraakt en wil je weer ervaren hoe het voelt en wat het te vertellen heeft? Holos massagetherapie is een prachtige manier om dit te ervaren. Je wordt uitgenodigd contact te maken met je lichaam en je gevoel, zonder dat je naar oplossingen hoeft te zoeken en zonder dat je er wat aan hoeft te veranderen. Als gevoel de vrijheid krijgt, ontstaat er ruimte. Ruimte voor ontspanning, herstel en preventie van ziekte en stress. Maar ook ruimte om te groeien, zodat je in je eigen kracht komt te staan en kunt zijn wie je in wezen bent.

Als Holos massagetherapeut is het niet mijn intentie om een klacht of symptoom weg te nemen, maar ik nodig je uit om eens helemaal met je aandacht naar binnen te gaan en contact te maken met alles wat zich op dat moment aandient. In een veilige omgeving, met respect voor jouw grenzen, geef ik jou alle ruimte om met jezelf in contact te komen.

Hoe voelt de aanraking? Wat wil je niet voelen, wat mag er van jou niet zijn? Wat maakt dat jij je gespannen voelt? Welke emoties worden er op dat moment geraakt? Welke gedachten gaan er door je hoofd? Het even niet weten, pijn voelen of weerstand ervaren hoort er ook allemaal bij. Maar wat gebeurt er als je je gevoelens en gedachten niet probeert te veranderen, maar bewust met ze in contact bent in plaats van ze weg te willen masseren?

Zijn met wat is

In alle rust en stilte je lichaam (door)voelen en luisteren naar wat het te zeggen heeft. Door de aard van de aanraking kunnen er allerlei gevoelens “geraakt” worden die ergens in het onbewuste verstopt zitten. Het is soms wonderbaarlijk wat er gebeurt als je werkelijk aandacht geeft aan wat er leeft in jou, zonder dat je het direct hoeft te veranderen. Als je van jezelf mag accepteren dat je er wel mag zijn met je pijn en je emoties dan begint de genezing en voel je het in je lichaam weer stromen en bewegen.

Niet oordelen. Niet streven. Een open houding. Loslaten. Vertrouwen. Geduld. Acceptatie.

Ben jij toe aan een ont-moeting met jezelf?

Vul onderstaand formulier in. Bellen of mailen voor het  maken van een afspraak mag ook.