Massagetherapie

Intake:  €90,-
Daarna per sessie 75-90 minuten: €85,-

Behandeling kinderen

45 – 60 minuten: €60,-

 

Massage cadeaubon*

60 minuten: €70,-

(Stoel)Massage in bedrijf/op evenementen*

Informeer naar de mogelijkheden.

Vergoedingen

Als complementair zorgverlener ben ik aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Als geregistreerd RBCZ therapeut val ik onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Met mijn praktijk voldoe ik aan alle gestelde eisen van de WKKGZ. Dit betekent dat  mijn behandelingen gedeclareerd mogen worden. De meeste zorgverzekeraars vergoeden declaraties tot een bepaald bedrag per dag of tot een bepaald maximum totaalbedrag per jaar. Helaas zijn er een aantal zorgverzekeraars, zoals CZ, OHRA en Nationale Nederlanden, die niet meer elke therapie vergoeden die onder alternatieve therapie vallen. Dit is uiteraard afhankelijk van de polisvoorwaarden van de desbetreffende aanvullende verzekering. Daarnaast werken verschillende zorgverzekeringen ook met verschillende behandelnamen en prestatiecodes. Afhankelijk van welke zorgverzekeraar je hebt wordt massagetherapie (prestatiecode 24017) of natuurgeneeskundige behandeling (prestatiecode 24005) vergoed.  Meer informatie over vergoedingen van alternatieve zorg kun je vinden op www.zorgwijzer.nl en op www.vbag.nl

*Een cadeau-bon en stoelmassages in bedrijf/op evenmenten kunnen niet gedeclareerd worden. 

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.

Verhinderd?

Als je dit tenminste 24 uur van tevoren meldt, dan zijn er geen kosten. Wanneer je later afzegt wordt de behandeling in rekening gebracht.

Betaalmogelijkheden

Pinnen en contant betalen is niet mogelijk. Je kunt ter plaatse betalen met je bank-app of ik stuur je de factuur met het verzoek te betalen binnen 7 dagen.

Cadeau-bon: een geschenk dat je raakt

Geef een moment om te ont-moeten cadeau in de vorm van een welzijn-massage.

Een massagecadeau-bon is er vanaf €27,50. (komt niet in aanmerking voor vergoeding)

BTW

Mijn behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.

Ben jij toe aan een ont-moeting met jezelf?

Vul onderstaand formulier in. Bellen of mailen voor het  maken van een afspraak mag ook.