Een massage is niet aan leeftijd gebonden. Massage is voor iedereen

Vanaf de eerste levensdagen is huidcontact net zo belangrijk als voedsel. Massage is een fijne vorm van huidcontact.

Het is heel normaal en vanzelfsprekend dat we met een baby lichamelijk intensief contact hebben en we weten ook dat dit contact de eerste levensmaanden zelfs van levensbelang is. Het is primair noodzakelijk voor een normale gevoelsontwikkeling.Baby’s die niet worden aangeraakt groeien langzamer, hebben een niet goed werkend immuunsysteem en zijn vaker ziek. De ontwikkeling van het gevoelsleven van kinderen kan door een tekort aan huidcontact, zoals strelen, liefkozen en kussen, in de knoop komen waardoor op latere leeftijd mogelijk problemen kunnen ontstaan. Door elkaar aan te raken, leren we te communiceren over onze eigen grenzen en leren zo ook respect te krijgen voor andermans grenzen. Dit geldt voor mensen van alle leeftijden.

De huid is ons grootste orgaan en vormt de grens tussen de binnen- en buitenwereld. De huid bakent af; er is een binnen, een “ik” en er is een buiten, “een omgeving”. Je kunt aanrakingen van de huid toelaten, maar je kunt je er ook voor afsluiten. Een belangrijke functie van de huid is communicatie tussen mensen. Onze huid laat ons het verschil voelen tussen verschillende aanrakingen; een knuffel of andere liefdevolle aanraking van iemand die je liefhebt of een duw van een vervelend klasgenootje. Je ervaart of de hand zacht of warm is, maar ook ervaar je de intentie van de aanraking. Communicatie is via lichamelijk contact directer, subtieler. Er is sprake van actieve aandacht. Aandacht en liefdevolle aanraking verstevigen het basisvertrouwen en het gevoel van geborgenheid die al vanaf de geboorte worden ontwikkeld.

Huidhonger

Huidhonger is de behoefte om aangeraakt te worden.

We leven in een snelle, hectische wereld en door de slechte media-berichten wordt het belang van aanraken vergeten of geassocieerd met iets “slechts’. We hebben het echter nodig om aangeraakt te worden. Wanneer we aangeraakt worden maakt ons lichaam oxytocine aan. Oxytocine zorgt ervoor dat we ons tevreden, rustig en kalm voelen. Het zorgt voor de band tussen moeder en kind, het vermindert pijn en bij “langdurig gebruik” gaan we er zelfs van groeien en beter van leren. Ook werkt het bloeddrukverlagend en ervaren we minder stress. Oxytocine wordt ook wel het “knuffelhormoon” genoemd.

Kortom, aanraking speelt een belangrijke rol voor het welzijn van de mens. Het bevordert de gezondheid en verhoogt de kwaliteit van leven. Massage in ziekenhuizen kan het herstel bevorderen en in verzorgingshuizen en hospices levert het een waardevolle bijdrage aan het welzijn in de laatste periode van het leven.

Ga uit je hoofd en ga in je hart
Denk minder, voel meer

Massage tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd

Lees meer

De helende werking van massage tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Tijdens de zwangerschap verandert er veel in je lichaam. Je gewicht neemt toe, je hartslag wordt sneller en je stofwisseling neemt toe. Lichamelijke klachten die vaak voorkomen zijn: bekkeninstabiliteit, vermoeidheid, kortademigheid, vochtophoping in de benen, pijn in de onderrug en spanning rondom de schouderbladen. Ook op hormonaal en emotioneel vlak kun je veranderingen merken. 

Juist omdat er zo ontzettend veel verandert in alle fasen van de zwangerschap, de bevalling en de periode erna, is massagetherapie een uitgelezen methode om je te helpen.

Massage tijdens de zwangerschap:

 • geeft ontspanning
 • verlicht pijn en krampen rondom de buik
 • verbetert de doorbloeding, waardoor het kindje over meer voedingsstoffen en zuurstof beschikt
 • verbetert de hormoonhuishouding
 • bevordert het contact tussen moeder en kind
 • ondersteunt bij de voorbereiding op de bevalling en de periode erna.

Natuurlijk vergeet ik de partner niet. Door middel van een informatie-avond voor de aanstaande ouders zal ik de partner handvatten geven hoe hij of zij de moeder tijdens de bevalling kan bijstaan door bijvoorbeeld bepaalde massagetechnieken toe te passen. Want ook bij de bevalling kan massage een grote hulp zijn. Het geeft je ruimte je over te geven aan wat je op dat moment ervaart zonder ermee de strijd aan te gaan. Je komt dan in een diepere ontspanning. Massage brengt rust in je hoofd, de doorbloeding verbetert en de hersenen worden gestimuleerd om endorfine en oxytocine aan te maken. Endorfine is het hormoon dat in je lichaam vooral dient als natuurlijke pijnstiller en door de oxytocine voelen we ons rustig en gelukkig. Bovendien heeft oxytocine een positieve invloed op de baby, de borstvoeding en de band tussen moeder en kind. 

Massage tijdens de bevalling:

 • vermindert spierspanning en vermindert pijn
 • vermindert stress
 • geeft steun, troost, veiligheid en bemoediging
 • bevordert zelfvertrouwen
 • kan de geboorte versnellen.

Na de zwangerschap verandert er veel. De periode net voor én na de bevalling is mooi, maar vaak ook zwaar. De bevalling, hechtingen, naweeën, borstvoeding, spierpijn kunnen veel last veroorzaken. Kraamtranen en hormonen spelen op. 

Het lichaam heeft tijdens de bevalling heel hard gewerkt, spieren hebben zich enorm ingespannen en de adrenaline stroomt door je lijf. Zoals je weet herstelt je lichaam zich hormonaal gedurende 6 weken na de bevalling. En ook de baarmoeder, de spieren, etc. herstellen zich gedurende deze periode. Dit brengt veel moeheid met zich mee. Ook is de postpartum blues wel bekend. En als kersverse moeder is het natuurlijk wennen aan de nieuwe situatie. Het is erg belangrijk dat de moeder na de bevalling regelmatig tijd voor zichzelf neemt. Het is daarom heerlijk om een welverdiende, rustgevende massage te ontvangen. Makkelijk is het niet om er even tussenuit te knijpen, maar noodzakelijk wel. 

Massage rondom de kraamtijd:

 • is rustgevend
 • bevordert een snel herstel
 • vermindert stijfheid en spierpijn van de bevalling
 • bevordert de herpositionering van de baarmoeder
 • bevordert de peristaltiek
 • bevordert de afvoer van afvalstoffen
 • reguleert de energie.

Naast massage ondersteunen voldoende rust, goede voeding, voldoende drinken, emotionele en mentale steun hierbij.

Soms kun je het moeilijk vinden, dat mag. Kijk hoe je je belasting kunt verminderen, zodat het minder zwaar/druk is. Blijf bewegen in je mogelijkheden.

Massage en kinderen

Lees meer
Kinderen van deze tijd “moeten” veel. Ze zijn hierdoor vaak vermoeid en overprikkeld.
Door lange schooltijden en hoge prestatiedruk is er veel te weinig ruimte voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Vaak is ook de vrije tijd zo volgepland met sporten, hobby’s en verenigingsactiviteiten dat de kinderen niet meer tot rust kunnen komen. En dan heb ik het nog niet eens over de zintuigelijke overprikkeling van de televisie, de smartphone en de computer. Je kunt je vast wel voorstellen dat deze voortdurende druk van het “moeten” tot stress-symptomen kan leiden.

Overprikkeling
Overprikkeling kan zich uiten in lichamelijke klachten, emotionele problemen maar ook in gedrags- en leerproblemen. Vermoeidheid, druk gedrag, onrustig zijn, slaapproblemen, buikpijn, hoofdpijn, teruggetrokken of angstig zijn, agressief gedrag en concentratieproblemen zijn enkele stress-symptomen die kunnen ontstaan door de voortdurende druk van het “moeten”. Gebeurtenissen zoals verjaardag, verhuizing, geboorte of overlijden van een geliefd persoon of huisdier kunnen ook voor stress zorgen. Overprikkeling bij een kind kan ook ontstaan door voeding, medicijngebruik, onverwerkte emoties en negatieve gedachten.

Kinderen zijn flexibel, maar het is voor hen belangrijk dat ze alles wat ze dagelijks meemaken kunnen verwerken. Daar hebben ze tijd, rust en ruimte voor nodig.

Zelfvertrouwen
Merk je dat je kind:

 • moeite heeft met het aangeven van de eigen grenzen
 • niet kan meekomen op school of wordt gepest
 • last heeft van (faal)angst, verdriet, woede of boosheid
 • niet lekker in zijn/haar vel zit
 • zich onzeker voelt
 • minder zelfvertrouwen heeft?

Dan ben je samen met je kind van harte welkom bij Insight-U. Ieder kind is uniek en daarom kijk ik per kind wat op dat moment toepasbaar is, waar aandacht nodig is. De eerste sessie gebruik ik om kennis met elkaar te maken. Vervolgens bespreken we wat jullie (ouder en kind) willen bereiken met jullie komst naar mij. Het gesprek kan zo het karakter krijgen van een “brainstorm”. Dit is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd van het kind. Middels spel, oefeningen en massage wil ik je kind uitnodigen om zichzelf beter te leren kennen via zijn of haar lichaam. Je kunt hierbij denken aan:

 • het vergroten van het lichaamsbewustzijn
 • eigen grenzen leren kennen
 • ruimte geven aan emoties
 • oefeningen om zich weerbaarder te kunnen opstellen.

Hierdoor staat het kind vaak zelfbewuster in het leven en kan het meer op zijn of haar gevoel vertrouwen. Het komt weer in zijn of haar eigen kracht te staan.

Een belangrijk onderdeel van de sessie is massage. Een simpele aanraking is al voldoende om een gevoel van rust te geven en van het denken naar het voelen te gaan. Massage kalmeert.

Mijn intentie is om er vooral een “luchtige” sessie van te maken. Door middel van de combinatie spel, oefening en massage hoop ik samen te onderzoeken wat een onderliggende oorzaak zou kunnen zijn van bepaald gedrag. Op deze manier probeer ik je kind te leren bewust te worden van zijn/haar eigen gevoelens.

Want kinderen zijn unieke individuen die voluit mogen leven en mogen zijn wie ze in wezen zijn.

Massage en ADHD

Lees meer
ADHD: medicijnen of massage?

ADHD is een diagnose van deze tijd. Er zijn geen medicijnen die ADHD kunnen genezen. Wel kunnen de symptomen worden onderdrukt met medicijnen, gedragstherapie of een combinatie hiervan. Maar er is nog een behandeling mogelijk, namelijk massagetherapie.

ADHD-kinderen zijn over het algemeen drukke kinderen die veel aandacht opeisen en die grote moeite hebben zich lang op iets te concentreren. Ze bewegen voortdurend, kunnen moeilijk stilzitten. Deze kinderen zijn voortdurend onrustig. Ze vertonen vaak heftig emotioneel gedrag in de vorm van snel boos worden en driftaanvallen. Hun motoriek is minder goed ontwikkeld. ADHD-kinderen zitten minder goed in hun vel. Als ouder of docent van een kind met ADHD ben je maar al te vertrouwd met de concentratieproblemen van het kind en met zijn of haar impulsief, druk gedrag.

Maar waardoor wordt dit gedrag veroorzaakt? Ten eerste is natuurlijk het karakter van het kind van invloed. Daarnaast kan een omgeving met veel drukte en veel prikkels eerder voor druk gedrag zorgen dan een rustige omgeving. Wanneer in de opvoeding erg weinig structuur is zal een kind ook eerder druk gedrag laten zien dan wanneer er duidelijke grenzen zijn en regelmaat is. Maar ook gebeurtenissen zoals verjaardag, verhuizing, geboorte of overlijden van een geliefd persoon of huisdier kunnen bijdragen aan druk gedrag. Op school kunnen niet goed meekomen, gepest worden, zich onzeker voelen of teveel prikkels krijgen voor druk gedrag zorgen. Slaaptekort, chronische ziekte of teveel medicijngebruik kunnen eveneens invloed hebben op druk gedrag. Al deze zaken hebben invloed op het gedrag van het kind. De stempel is dan al gauw gezet: ADHD. ADHD-gedrag wordt vaak als storend beschouwd. Maar wat je wellicht niet weet is dat het ADHD-gedrag ook een uitdrukking kan zijn van verborgen gaven en talenten: een sterke verbeeldingskracht en creativiteit, een rijk gevoelsleven en een sterke intuïtie.

Aanraking is een natuurlijke behoefte, massage is dan ook een fantastische manier om deze kinderen te bereiken. Zo voelen ze weer dat ze unieke individuen zijn die voluit mogen leven en zijn wie ze in wezen zijn.

In Amerika is door jeugdpsychologe Dr. Tiffany Field (Touch Research Institute Miami) onderzoek gedaan naar de geestelijke en lichamelijke effecten van massage en massagetherapie bij kinderen en jongeren met ADHD. Gedurende 10 dagen werden 28 jongeren met ADHD behandeld. De jongeren gaven aan zich gelukkiger te voelen en op school gaven de leerkrachten aan dat deze jongeren minder zenuwachtig en hyperactief waren en meer aandacht en een langere concentratie voor het maken van hun opdrachten hadden. Jongere kinderen kregen gedurende een aantal weken 2 keer per week een massage van 20 minuten. De resultaten waren positief: een verbeterde stemming, langere concentratie, beter gedrag en meer aandacht.

Effecten van massagetherapie bij ADHD:

 • minder beweeglijk gedrag
 • verbeterde concentratie
 • minder hyperactief gedrag
 • stress verlagend
 • kinderen geven aan beter in hun vel te zitten.

Massage kalmeert het lichaam. Hierdoor wordt de alertheid bevorderd en wordt een gevoel van welzijn ervaren.

Heb je de diagnose ADHD (jong of oud), dan ben je bij mij van harte welkom.

ADHD: medicijnen of massage? De keuze is aan jou.

Massage bij stress en burn-out

Lees meer

Je hebt een bepaalde mate van stress nodig om goed te functioneren. Gezonde stress voel je voor een sollicitatiegesprek of tijdens een spannende voetbalwedstrijd. Ongezonde stress ontstaat als je lichaam onvoldoende tijd krijgt om te herstellen. Dat is bijvoorbeeld zo als je lange tijd achter elkaar last van stress hebt. Stress begint in je hoofd, maar wanneer de klachten chronisch worden kan dit leiden tot een burn-out.

Stress ervaart ons lichaam onder andere door werkdruk, relatiestress, chemische stoffen, slechte voeding, medicijngebruik, slecht slapen, chronische klachten, teveel sporten. Maar ook op emotioneel vlak kun je stress ervaren. Je maakt je zorgen of je bent ergens bang voor. Ook jaloezie, boosheid, verdriet en zelfs verliefdheid kunnen voor stress zorgen.

Symptomen van stress

Op tijd kunnen loslaten is een kunst, maar doe je dit niet dan kunnen er allerlei fysieke en/of mentale klachten ontstaan.
Langdurige stress zorgt er namelijk voor dat ons immuunsysteem niet meer optimaal werkt.

De meest voorkomende klachten bij stress zijn:

 • versnelde hartslag en ademhaling
 • vermoeidheid en gebrek aan energie
 • hoofdpijn
 • spierpijn
 • veel of weinig eetlust
 • slaapstoornissen
 • duizeligheid
 • zweten
 • hoge bloeddruk

Je lichaam heeft het vermogen zichzelf te helen. Op tijd gas terugnemen, gezonde voeding, positieve gedachten en gevoelens dragen bij aan dit zelfhelend vermogen.

Door middel van massagetherapie help ik jou om naar je lichaam te luisteren, zodat je weet waar jouw grenzen liggen.

Massage bij reuma

Lees meer
Reuma is onderverdeeld in drie categorieën:

 1. Weke delenreuma. Hieronder vallen aandoeningen aan onder andere spieren, pezen, banden en het kapsel om de gewrichten.
 2. Artrose. Hierbij verslechtert het kraakbeen in de gewrichten.
 3. Ontstekingsreuma. Door ontstekingsreacties in het lichaam beschadigen onder andere gewrichten.

Omdat mensen met fibromyalgie zich vaak ook onbegrepen voelen, ga ik wat dieper op deze aandoening in.

Weke delenreuma of fibromyalgie. Letterlijk betekent fibromyalgie: pijn in bindweefsels en spieren. Fibromyalgie veroorzaakt pijn, stijfheid en vermoeidheid die chronisch zijn. Het wordt gekenmerkt door aanhoudende pijnklachten in het bewegingsapparaat. Het gaat hierbij om de pezen, spieren en banden en het kapsel om de gewrichten en wordt daarom ook wel weke-delenreuma genoemd. Deze klachten doen zich vooral voor in de nek- en schoudergordel, lage rug en het bekken en de ledematen. Vaak gaan deze klachten gepaard met stemmingswisselingen. De aandoening valt in de categorie gewrichtsaandoeningen. Fibromyalgie komt voor bij ongeveer twee op de honderd volwassenen tussen de 20 en 60 jaar, vooral bij vrouwen.

Oorzaak

Er is weinig met zekerheid bekend over de oorzaak van fibromyalgie, maar het wordt bijna altijd veroorzaakt door een disbalans in draaglast en draagkracht. De door mensen met fibromyalgie ervaren klachten en beperkingen lijken het gevolg te zijn van een combinatie van factoren. Zowel lichamelijke, psychische als omgevingsfactoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van klachten, het versterken van klachten en het in stand houden van klachten. Thema’s die daar bij horen zijn bijvoorbeeld: kwetsbaarheid, grenzen aangeven, druk, verantwoordelijkheid, belasting, vasthouden/loslaten, spanning/verstijving, ontspanning, angst. Mentale factoren zoals kwaadheid, verdriet, angst, moedeloosheid en machteloosheid kunnen een oorzaak zijn. Relatieproblemen maar ook problemen uit het verleden kunnen een rol spelen.

Chronische stress

Fibromyalgie openbaart zich vaak na een periode van langdurige stress. Lange periodes van stress verzwakken ons immuunsysteem en het autonome zenuwstelsel. Het gevolg is dat het lichaam kan reageren met de verschijnselen van fibromyalgie. Pijn is vaak de oorzaak dat iemand minder actief wordt, en dat op zichzelf kan weer leiden tot meer stress en angstgevoelens en zelfs tot depressies. Angst, depressiviteit en boosheid veroorzaken allemaal meer stress. Dit leidt weer tot het ervaren van nog meer pijn. Het wordt zo een vicieuze cirkel.

Mogelijke symptomen bij fibromyalgie:

 • Chronische pijn in spieren, pezen en bindweefsel. De pijn komt vooral voor in de nek, schouders, handen, bekken, benen, voeten en rug. Verergering van de pijn bij koud en vochtig weer, bij vermoeidheid, lichamelijke inspanningen en emotionele stress. Verbetering treedt op bij warmte en ontspanning.
 • Op het lichaam bevinden zich 18 punten die bij aanraking met een vinger een heftige pijn veroorzaken. Deze punten worden ook wel tenderpoints genoemd.
 • Slaapproblemen, chronische vermoeidheid
 • Stijfheid, vooral bij het opstaan in de ochtend
 • Krampen
 • Verhoogde spanning in spieren en pezen
 • Restless legs
 • Hoofdpijn
 • Concentratiestoornissen
 • Depressie en angstgevoelens, wanhoop, laag zelfbeeld
 • Prikkelbare darm, diarree, obstipatie
 • Wisselende stemmingen
 • Krachtsverlies

Omdat de klachten bij fibromyalgie vrij vaag zijn en bij meerdere aandoeningen kunnen passen, is het lastig voor een arts om de diagnose fibromyalgie te stellen. Er bestaat geen test die kan aantonen of iemand fibromyalgie heeft. Voor de behandeling van fibromyalgie wordt vaak gebruik gemaakt van pijnstillers, spierontspanners of spierverslappers. Als slaapmiddel worden antidepressiva voorgeschreven. Deze medicijnen onderdrukken de symptomen: echte positieve ervaringen kan men hiervan echter niet verwachten.

Massagetherapie kan aanvullend of ondersteunend werken bij fibromyalgie. Het helpt je om contact te maken met je lichaam en je gevoel. Door te voelen, ervaren en te luisteren naar je lichaam wordt je je bewust waar je spanning opbouwt. Je leert je grenzen kennen en aan te geven. En bovenal ervaar je dat je er met je klachten gewoon mag zijn. Bewust leven, op tijd gas terug nemen en reële eisen stellen, dragen in positieve zin bij aan het omgaan met fibromyalgie.

Naast fibromyalgie zijn andere veel voorkomende soorten reuma:

 • Artrose. Dit is een chronische aandoening en 1 van de 3 hoofdvormen van reuma. Het is geen verouderingsproces, maar een reumatische ziekte die op zichzelf staat en die kan ontstaan na een gewrichtsontsteking. Bij artrose gaat het kraakbeen in kwaliteit achteruit en wordt dunner en zachter. De aandoening komt het meest voor in de gewrichten van de nek, onderrug, knieën, heupen, duim, vingers en grote teen.
 • Jicht. Jicht is een vorm van ontstekingsreuma die wordt veroorzaakt door een te hoge urinezuurspiegel in je lichaam. Urinezuur is een normaal afvalproduct van je lichaam. Maar doordat de stofwisseling niet goed verloopt is er teveel urinezuur in je lichaam. Bij jicht hoopt het urinezuur zich op en slaat als kristallen neer in één of meerdere gewrichten. Het vervelende aan urinezuur is dat het in zijn vaste vorm naaldvormige kristallen vormt waarop je afweersysteem reageert. Hierdoor krijg je last van heftige ontstekingen,     waardoor je pijnlijk en gezwollen gewrichten krijgt. De eerste jichtaanval doet zich vaak voor in het gewricht van je grote teen of in de wreef van je voet.
 • Ziekte van Bechterew. Deze aandoening kenmerkt zich door ontstekingen van de bekken- en  wervelkolomgewrichten. De eerste symptomen beginnen laag in de rug of in de billen. De            klachten zijn het hevigst in de ochtend bij het opstaan en na lang stilzitten. Door de ontstekingen beschadigt het kraakbeen en het bot. Uiteindelijk wordt het kraakbeen in bot omgezet, waardoor er vergroeiingen kunnen ontstaan met gevolg een toenemende pijn en stijfheid in de rug. Ook kan de aandoening op den duur de ademhaling        bemoeilijken.
 • Reumatoïde artritis . Dit is een auto-immuunziekte. Dit wil zeggen dat het afweersysteem zich tegen het eigen lichaam keert. Hoe dit komt is niet duidelijk. Het is een chronische aandoening, waarbij gewrichtsontstekingen het meest aanwezig zijn.

Massage bij reuma:

 • verbetert de doorbloeding
 • verbetert de toe- en afvoer van resp. bouw- en afvalstoffen
 • verbetert de stofwisseling
 • verbetert de spierfunctie
 • heeft invloed op het krachtgevoel
 • vermindert vermoeidheid
 • verbetert de ademhaling
 • verbetert het slaapritme
 • zorgt dat je een gevoel van welzijn ervaart
 • helpt je te ont-moeten

Massage en senioren

Lees meer
Een andere leeftijdsgroep die niet vergeten mag worden zijn de senioren. Naarmate we ouder worden vermindert helaas het functioneren van ons lichaam. Voor senioren kan massage bijdragen aan hun welbevinden en in verschillende vormen kan massage helpen om het lichaam zo lang mogelijk optimaal te laten functioneren. Massage kan helpen bij het verlichten van pijn, die op latere leeftijd helaas vaker voorkomt. Ook helpt het de huid zo mooi mogelijk te houden. Er goed uitzien is ook voor ouderen belangrijk om zich goed te voelen.

Het gevoel gewenst te zijn, is voor senioren misschien nog wel belangrijker dan voor iemand die jonger is. Zonder aanraking kun je je geïsoleerd voelen. Wanneer je ouder wordt kom je vaker letterlijk alleen te staan. Kinderen gaan het huis uit. In de familie en onder vrienden vallen steeds vaker mensen weg. Aanraking heeft een sterk emotionele waarde. Vaak is het al voldoende er te zijn en een hand vast te houden. Laten voelen dat je diegene ziet en dat je er voor diegene bent. Naast de therapeutische helende functie kan massage ook voor senioren bijdragen aan hun welbevinden. Vanaf de eerste levensdagen tot op hoge leeftijd is aanraking een levensbehoefte en massage is een fantastische manier om aan deze behoefte te voldoen.

Massage bij kanker

Lees meer
Tijdens de opleiding tot masseur of massagetherapeut krijgen we te horen dat kanker een contra indicatie is voor massage. Door de massage zou de kanker verspreid kunnen worden, waardoor uitzaaiingen kunnen ontstaan. Hierdoor wordt echter een belangrijke groep cliënten uitgesloten van dat wat voor hen juist zo belangrijk zou kunnen zijn: liefdevolle, niet medische aanraking. Kanker is een ingrijpende ziekte. Het neemt bezit van het lichaam en de behandeling met chemotherapie, bestraling of hormoontherapie laat zijn sporen achter, zowel lichamelijk als geestelijk.

Op het moment dat je de diagnose kanker krijgt komt je leven in een enorme stroomversnelling. Je komt in de medische molen terecht en je lichaam wordt bijna alleen nog maar op een functionele manier aangeraakt. Naast de bijwerkingen van diverse behandelingen treden ook vaak psychische problemen op zoals stress, angst en onzekerheid. De impact is enorm wanneer je geconfronteerd wordt met je eigen sterfelijkheid. Zoals bekend kan een lange periode van stress het immuunsysteem onderdrukken en het is juist een goed werkend immuunsysteem dat het herstel bevorderd. Massage biedt geen genezing, maar er zijn zoveel positieve dingen die je wel kunt bereiken. Het kan je ondersteunen tijdens de zware behandelingen en de periode daarna.

Massage:
• ontspant
• vermindert angst, misselijkheid en vermoeidheid
• ondersteunt het herstel
• kan pijnstillend werken
• kan stress verminderen
• herstelt het contact met het lichaam.

Ik benader je met mijn massage als mens en niet als zieke. Geen medische aanraking, maar liefdevolle aandacht, warmte en contact die je helpen in verbinding te blijven met jouw omgeving, maar vooral met jezelf.

Massage en de overgang

Lees meer
Als de eerste symptomen van de overgang zich aandienen, denken de meeste vrouwen niet aan de overgang. Vanaf hun 40ste kunnen vrouwen de eerste verschijnselen van de overgang opmerken. Maar ieder vrouw is uniek en iedere menstruatiecyclus is uniek. Zo zijn er vrouwen die al voor hun 40ste in de overgang komen door bijvoorbeeld een erfelijke aandoening, een reactie op hormonen of omdat de eileiders verwijderd zijn (vervroegde overgang) en er zijn vrouwen die na hun 50ste nog helemaal geen overgangsklachten hebben. Zeker is wel dat iedere vrouw in de overgang komt.

Wat is de overgang?
De overgang is een fase van fysieke, emotionele en mentale veranderingen die een impact op jou en je omgeving kan hebben. Lichamelijk en geestelijk gebeurt er van alles. De veranderende hormoonhuishouding beïnvloedt ook de werking van je hersenen. Hormoonschommelingen tijdens de overgang zorgen vaak voor stemmingswisselingen. Sommige vrouwen denken zelfs dat ze gek of dement worden. Door de hormoonschommelingen kun je zo uit balans raken dat je immuunsysteem daar ook onder te lijden heeft. Hierdoor ben je gevoeliger voor ziekten, stress (werk kan te zwaar worden), depressie.

Tijdens deze levensfase worstelt 80% van de vrouwen met klachten als:

 • slapeloosheid
 • vermoeidheid
 • verminderd libido
 • wisselende stemmingen
 • opvliegers
 • concentratiestoornissen
 • depressie
 • droge slijmvliezen (ogen, mond, neus, vagina)
 • osteoporose
 • slappe buik
 • vetstapeling op de heupen
 • stressgevoeligheid.

Dit zijn slechts enkele van de vele klachten en zoals gezegd is iedere vrouw uniek en zullen de klachten door iedere vrouw anders worden ervaren. In sommige gevallen zijn de klachten zodanig, dat zelfs het dagelijks functioneren belemmerd wordt.

Onwetendheid
De overgang beïnvloedt ons wel-zijn. Onwetendheid over deze fase en de hierbij behorende lichamelijke veranderingen maakt onzeker en zorgt onder ander voor angst voor de toekomst. Wanneer kinderen het huis uit zijn krijg je misschien te maken met het zogenaamde lege nest-syndroom. Je hoeft niet meer te zorgen en kunt je hierdoor nutteloos voelen. Je kunt het gevoel hebben dat je de controle verliest. Confrontatie met het ouder worden en je sterfelijkheid kan een verstoring van je zelfbeeld veroorzaken. Dit versterkt ook nog eens de klachten. Ook kunnen onverwerkte emotie’s of trauma’s in deze fase naar boven komen zoals verlies en rouw om een gestorven familielid, partner of ongewild kinderloosheid, gemiste kansen in het leven. Je kunt je niet begrepen voelen. Dit is zeker zo wanneer je vervroegd in de overgang komt. Je wordt geconfronteerd met een lichamelijke ouderdom die niet overeenkomt met je leeftijd. Vriendinnen die middenin de kleine kinderen zitten, herkennen zich niet in jouw verhaal. Doordat de gevolgen van de hormonale veranderingen door iedere vrouw anders worden ervaren is het vaak ook lastig om te begrijpen dat de klachten die ze ervaren, symptomen van de overgang kunnen zijn. Veel symptomen lijken op burn-out of depressie. Dit maakt het extra lastig om te accepteren dat het de “overgang” is. Weten dat het over gaat en dat het slechts een fase in je leven is, brengt rust.

Een nieuw begin
De overgang is niet alleen een overgang van de vruchtbare periode naar de onvruchtbare periode. De overgang is niet het begin van het einde. De overgang is de uitgelezen kans om zaken aan te pakken die je vroeger naliet. Een moment om nieuwe doelen te stellen. In deze fase kunnen oude idealen weer aan de oppervlakte komen en kun je de balans opmaken. Het intuïtieve deel van de hersenen wordt in deze fase geactiveerd, waardoor je meer vanuit je gevoel keuzes kunt maken in wat jouw energie geeft en wat niet. Bewuster leven en focussen op wat je werkelijk wilt. Hierdoor creëer je ruimte. Ruimte voor innerlijke schoonheid, persoonlijke groei en wijsheid.

Wijze vrouw
Oudere vrouwen zijn onmisbaar voor de samenleving, zeggen ook wetenschappers. Zie de overgang als een keerpunt naar een leven met meer innerlijke rust en inzicht in je mogelijkheden en functioneren. Je zou kunnen zeggen dat de overgang een transformatie is naar “wijze vrouw”. Dat kun je op je eigen wijze zelf doen, maar als dit niet lukt is massagetherapie een mooie manier om je daarbij te helpen. Je wordt uitgenodigd je gedachten los te laten en je lichaam te (door)voelen. Ervaar hoe het is contact te maken met je lichaam en te voelen wat er in je omgaat.

Acceptatie
Accepteer jezelf zoals je bent en vertrouw op je eigen innerlijke kracht. Zo blijf je dicht bij jezelf en kun je zijn wie je in wezen bent.

Klik hier voor mijn blog: Die…overgang

Massage in bedrijf

Lees meer
Één van de speerpunten van positieve gezondheid is dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen deelnemen in werk en maatschappij.

Op de werkvloer wordt van werknemers veel gevraagd en doordat zij vaak loyaal zijn aan het bedrijf, kunnen ze het gevoel hebben dat ze zichzelf voorbij lopen en over hun eigen grenzen gaan. Dit kan leiden tot ziekteverzuim, stress of burn-out.

Gelukkig zien steeds meer werkgevers het belang van goed werkgeverschap. Onder andere door middel van een goed vitaliteitsbeleid krijgen gezondheid en welzijn van management en werknemers steeds meer aandacht. Zorg en aandacht, gericht op het creëren en in stand houden van optimale werkomstandigheden, gezonde werknemers en daardoor een gezond bedrijf.

Het is wetenschappelijk bewezen dat bedrijven met gelukkige medewerkers beter presteren, een lager ziekteverzuim hebben en minder verloop. Bedrijven met tevreden werknemers halen meer winst en een hogere omzet. Hoe kunnen medewerkers gelukkiger en vitaler worden? Het is heel simpel: elke medewerker wil gehoord, gezien en gewaardeerd worden.

“A Happy Worker” of “Hoe je met oprechte aandacht en open communicatie een plezierig bedrijfsklimaat schept” van Yolanda Eigenstein is het begin geweest van een serie publicaties waarin uiteengezet en (later) aangetoond wordt dat voor een dienstverlenende organisatie het van essentieel belang is dat de werknemers zich prettig voelen. Alleen dan immers zullen zij uitstralen dat ze plezier hebben in hun werk en dat is een belangrijke graadmeter van de kwaliteit van de geleverde dienst voor de afnemer. (zie ook “Dienstenmarketingmanagement” van Wouter de Vries en Ton Borchert)

Waarom massage binnen de muren van het bedrijf?

Even weg van de werkplek. Even de spanning laten weghalen van nek en schouders, waarna je weer fris en fruitig, vitaal en vol energie er tegenaan kunt . Een stoelmassage biedt hiervoor de uitkomst. Stoelmassage is laagdrempelig en duurt ca. 20 minuten.

Een stoelmassage kan resulteren in:

 • het afnemen of verdwijnen van veel voorkomende werk-gerelateerde klachten zoals ongewenste spanning, stress en burn-out
 • het voorkomen van langdurig ziek zijn
 • het besparen op ziektekosten en het inhuren van vervangend personeel
 • het bevorderen van de werksfeer en van het algehele welzijn
 • verhoging van de productiviteit; wie goed in zijn vel zit, presteert beter.

Het resultaat van massage is direct voelbaar. De werknemer voelt zich weer ontspannen, energiek en alert. De spieren en gewrichten zijn weer soepel en vitaliteit keert terug.

Stoelmassage kan ingezet worden

 • ter preventie en bij behandeling van werk-gerelateerde klachten
 • als beloning na een periode van hard werken
 • bij beurzen of evenementen.

Stoelmassage is fiscaal aftrekbaar.

Ondersteuning bij traject met bedrijfsarts

Soms is er meer nodig dan alleen een stoelmassage. Lichaam en geest vormen één geheel. Fysieke klachten worden als uiting van emotioneel ongenoegen gezien. Gedachten en emoties beïnvloeden het lichaam en het lichaam drukt uit wat zich innerlijk afspeelt. Hoofdpijn kan betekenen dat iemand zich ergens kopzorgen over maakt. Rugpijn kan een signaal van het lichaam zijn, omdat iemand ergens zwaar aan tilt. Zo zijn er tal van symptomen die het lichaam laat voelen dat er innerlijke conflicten zijn. In alle hectiek van deze tijd hebben of nemen we geen tijd om stil te staan bij hoe we ons voelen en wat op dat moment onze behoeftes zijn. Bijvoorbeeld bij stres en burn-out. Wanneer een werknemer al in een traject zit met de bedrijfsarts kan in overleg een aanvullende behandeltraject met massagetherapie vaak ondersteunend werken.

Je kunt me bellen of mailen, maar ik kom ook graag langs om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Massage en Post-Coronaklachten (Long-Covid)

Lees meer
Zowel op geestelijk, emotioneel als ook op sociaal vlak heeft Covid zijn sporen achter gelaten. Het is nogal wat. Wat doet dit met jou? Hoe ga jij hier mee om?

Sociale-emotionele aspecten van fysieke en mentale klachten kunnen je belemmeren om datgene weer te doen wat je voor Corona gewend was te doen. Massagetherapie is gericht op het versterken van het lichaamsbewustzijn en draagt daarmee bij aan herstel en het vinden van een nieuwe balans. Ik help je daar graag bij.
Massagetherapie:
– beïnvloed de energiehuishouding en brengt
   ontspanning bij (extreme) vermoeidheid
– vermindert pijn en stimuleert het zelf-herstellend
   vermogen van oa. spieren, bindweefsel en huid
– kalmeert het zenuwstelsel bij prikkelgevoeligheid
– helpt de aandacht te focussen op lichamelijke
   gewaarwordingen bij cognitieve problemen
– leidt tot een rustige, diepe ademhaling bij
   ademhalingsproblemen
– kalmeert het autonome zenuwstelsel bij
   slaapproblemen
– helpt je weer emotioneel in balans te zijn.
Het herstel van Corona is voor een groot aantal mensen een langdurig proces. Massagetherapie kan jou ondersteunen bij het herstellen van Corona en long-covid. Massagetherapie kan onder andere bijdragen aan verlichting van angst, stress, pijn, vermoeidheid, gebrek aan aanraking. Samen onderzoeken we wat jouw herstellende lichaam en geest op dit moment aankunnen en nodig hebben.

Massagetherapie is gericht op het versterken van het lichaamsbewustzijn en draagt daarmee bij aan herstel en het vinden van een nieuwe balans.

Lees meer hierover in de hand-out.

Massage voor de mantelzorger

Lees meer

Mantelzorgers zijn de stille helden van ons land. 
Ogenschijnlijk zorgen mantelzorgers moeiteloos voor een naaste die afhankelijk is van hun zorg, steun en aandacht. Maar soms kan mantelzorg zo’n fysieke en emotionele belasting geven, dat mantelzorgers er zelf aan onderdoor dreigen te gaan.

De verantwoordelijkheden en problemen in de mantelzorg zijn groot. Omdat het vaak gaat om een langdurige periode van zorg, is het belangrijk dat mantelzorgers goed voor zichzelf blijven zorgen. Voldoende tijd nemen om uit te rusten en te ontspannen hoort daarbij. Even het hoofd laten rusten en het lijf de aandacht geven die het verdient. Even geen moeten, maar ont-moeten. Even op adem komen. Holistische massagetherapie is dan letterlijk en figuurlijk een verademing.

 

Massage werkt preventief

Wanneer je regelmatig een massage ondergaat, dan weet je hoe ontspannend dit kan werken. Maar massage doet nog veel meer dan je alleen maar goed laten voelen. Massagetherapie werkt ook preventief op allerlei lichamelijke en geestelijke klachten.
Ook als je “lekker in je vel” zit. Je ervaart een gevoel van wel-zijn. Dus gun jezelf een moment om te voelen en je gedachten los te laten. Kortom, gun jezelf een massage om te “ont-moeten”.

Ben jij toe aan een ont-moeting met jezelf?

Vul onderstaand formulier in. Bellen of mailen voor het  maken van een afspraak mag ook.