Familieopstellingen

Leven is beweging. Alles stroomt. Alles komt en gaat. Golvend, vibrerend, ademend, veranderend.

Wat zijn familieopstellingen?

Familieopstellingen is een therapievorm waarbij het doel is bewust te worden hoe het familiesysteem invloed heeft op ons leven en dat ‘ontdekt’ is door Bert Hellinger. Hij ontdekte dat kinderen gevoelens en gedragingen overnemen van familieleden uit het verleden. Bijvoorbeeld wanneer je ouders jou in je jeugd om één of andere reden niet konden bieden wat jij op dat moment nodig had, kan het zijn dat jij op hun plek bent gaan staan. Hierdoor ben je verantwoordlijkheden gaan dragen die niet bij jou horen.

Wanneer je gebukt gaat onder depressie, angst of chronische pijn, komt het niet meteen in je op dat je dit geërfd kunt hebben van je (voor)ouders. 

Je lichaam is een geschiedenisboek: alles wat we meemaken wordt opgeslagen, tot op celniveau, fijne maar ook nare herinneringen, trauma’s…  

Dat kan iets zijn wat in je eigen leven speelt, maar dat kan ook iets zijn wat van generatie op generatie (onbewust) is doorgegeven en wat jij meedraagt. Dat kan zelfs een trauma zijn van een persoon die is overleden. Ook als het verhaal is vergeten of verzwegen, kunnen de herinneringen en de gevoelens voortleven. Het zit dan in je systeem. Je kunt met het systeem mee bewegen, golvend, vibrerend, ademend en veranderend, maar je kunt er ook in verstrikt raken. 

Iedereen is onderdeel van een (familie)systeem. Een systeem is een samenhang tussen mensen en omgeving en het belangrijkste systeem in ons leven is onze familie. Als door omstandigheden het familiesysteem verstoord raakt, ontstaat er een disbalans in het familiesysteem. Een familieopstelling is een methode om inzicht te krijgen in een systeem. Een familieopstelling kan jou helpen inzicht te krijgen in wat jij meedraagt van je ouders, grootouders of zelfs overgrootouders wanneer:

  • je weinig zelfvertrouwen hebt
  • je je niet goed genoeg voelt
  • je zeer kritisch op jezelf bent
  • je het gevoel hebt dat je jezelf constant moet bewijzen
  • je bang bent voor afwijzing
  • je het gevoel hebt niet geliefd te zijn 
  • je geen steun ervaart
  • je je belemmerd voelt

Tijdens ons volwassen leven kunnen onbewuste overtuigingen en patronen ervoor zorgen dat we vastlopen, problemen ervaren met onszelf of met relaties die we hebben. In een opstelling breng je een vraag, probleem of thema in waarmee we aan de slag gaan. Het helpt je inzicht te krijgen in ons gedrag, niet geheelde wonden en trauma’s. Het helpt je patronen te doorbreken die je belemmeren om te doen wat je werkelijk wilt. Zo ben je in staat jouw eigen plek (weer) te vinden en in te nemen die voor jou bedoeld is, zodat jij  je eigen beweging kunt gaan voelen, vanuit jouw kern, je wezenlijke zelf.

Met een familieopstelling creëer je het levend beeld van de situatie die je wilt onderzoeken. Dit kan met representanten die elk een element (persoon, visie, motief) van jouw vraag representeert. Elke representant krijgt een plek in de ruimte, zodat je kunt zien hoe de verschillende elementen zich ten opzichte van elkaar verhouden.

Een opstelling hoeft niet altijd met een groep mensen gedaan te worden, maar kan ook met poppetjes, vloerankers of tekeningen.

Een opstelling leidt tot bewustwording: ” Oh, dus zo zat dat!”

Lees ook: https://www.insight-u.nl/leven-vanuit-je-hart/

Workshop familieopstellingen

Een opstelling kan in een groep uitgevoerd worden waarbij gewerkt wordt met representanten. Degene die opstelt brengt een vraag in. Een representant vertegenwoordigd iemand uit het systeem van de opsteller en kan zelf ook lichamelijke veranderingen ervaren als deze een plek in het systeem inneemt. Het is ook mogelijk om alleen als representant de opstelling mee te maken.

Tijdens een opstelling wordt er naar de onderlinge verbinding gekeken; wie staat waar? Wat wordt er door wie gedragen en voor wie? Hoe is de balans tussen geven en nemen? En welke verstrikkingen worden er zichtbaar?

Door er op afstand naar te kijken worden de onderlinge verhoudingen van het systeem zichtbaar en komen er inzichten die er eerder niet waren. 

Systemisch werk via het lichaam

In mijn praktijk werk ik door middel van aanraking. In en door ons stroomt energie, zowel mannelijke als vrouwelijke energie. De linker lichaamshelft is verbonden met de vrouwelijke energie, de ontvangende energie en is ook verbonden met de vrouwelijke partner en de vrouwenlijn met vrouwenthema’s.

De rechter lichaamshelft is verbonden met de mannelijke energie, de actieve naar buiten gerichte energie en is ook verbonden met de mannelijke partner en de mannenlijn met mannelijke thema’s. 

Met liefdevolle aandacht nodig ik je uit contact te maken met de verschillende energieën. Hoe worden ze ervaren? Wat is er links voelbaar? En wat rechts? Wat vraagt aandacht?  En hoe stroomt je eigen energie? 

Mijn aanraking is een uitnodiging om in het hier en nu te zijn en om jezelf weer te ontmoeten.

Ik hoef me niet te beschermen wanneer ik open ben en stroom.
Het enige wat ik hoef te doen is te blijven stromen.
Dan gaat weer verder wat niet van mij is en hoef ik dat niet bij me vast te houden.
Het gaat vanzelf weer terug naar daar waar het wel thuishoort.
(Corrie van der Bruggen)

Ben jij toe aan een ont-moeting met jezelf?

Vul onderstaand formulier in. Bellen of mailen voor het  maken van een afspraak mag ook.