Contact is de sleutel om je “pure ik” te ontmoeten.

Ze is een vrouw van 26 jaar. Als kind kreeg ze al de diagnose autisme, waardoor ze het gevoel kreeg er niet bij te horen. Drie jaar geleden kreeg ze een burn-out, mede omdat ze haar eigen grenzen niet aan kon geven. Ze is toen ook gestopt met haar studie. Ze voelt zich vaak somber omdat ze het lastig vindt dat ze door de Corona-crisis geen “normaal” leven kan leiden. Juist nu ze de draad weer wil en kan oppakken. Hierdoor verliest zij de moed een beetje. Daarnaast voelt ze zich eenzaam en voelt ze een leegte in haar hartstreek. Ze durft haar emoties niet te voelen of te tonen en heeft moeite met erkennen dat ze er zijn. Ze “zit” eigenlijk voortdurend in haar hoofd en vindt het moeilijk om woorden te geven aan haar gevoel. Haar hulpvraag is om meer in haar lichaam te komen, zichzelf te leren accepteren en van zichzelf te leren houden.

Tijdens de eerste sessie gaf ze meteen al aan het niet gewend te zijn dat ze op zo’n liefdevolle manier en met aandacht aangeraakt wordt. Het gaf haar een fijn gevoel van veiligheid en bescherming. En dat ze er toe doet.

Door de aandachtsvolle aanraking van mijn massages probeer ik mijn cliënten contact te laten maken met datgene wat er op dat moment geraakt wordt. In dit geval werd mijn cliënt geraakt in het gemis van veiligheid en zich beschermd voelen. Ze is bang dat mensen haar raar vinden en ze is bang om niet geaccepteerd te worden. Hierdoor voelt ze zich niet veilig. Ze vindt het moeilijk om dit uit te spreken en ze voelt meteen weer de spanning bij haar hart en maagstreek. Mijn liefdevolle aanraking deed haar beseffen dat ze meer van zichzelf wil houden en meer wil voelen. Dit besef kwam bij haar na de sessie hard aan, vertelde ze mij. Ze had moeite om dit te accepteren, maar juist van zichzelf (leren) houden en zichzelf accepteren is waar ze naar verlangt.

Jij bent zelf de sleutel om je pure ik te ont-moeten

Voordat ze naar huis ging heb ik haar een “Engelkaart” laten trekken. De sleutelwoorden die op de kaarten staan helpen je na te denken over bepaalde aspecten of periodes in je leven en helpen je te reflecteren en te verwoorden hoe je je voelt en wat deze sleutelwoorden met je doen. Het sleutelwoord wat op de “Engelkaart” stond was: respect. Ze las de kaart en liet het woord tot zich doordringen waarna ze uit zichzelf zei: respect voor mijzelf hebben, ja… Dat wilde ze. Om dit te benoemen vond ze nog steeds spannend, maar het leek wel of de spanning een beetje wegvloeide.

Hoe mooi is dit. Respect hebben voor jezelf. Voor wat jij voelt, voor wie jij bent. Gewoon…door jezelf te zijn en jezelf te accepteren. De deur is voor mijn cliënt van het slot en de volgende stap is deze deur langzaam open te zetten en uiteindelijk contact te maken met haar “pure ik”. Liefdevol naar jezelf zijn is de sleutel.

In mijn praktijk zie ik vaak dat wat geraakt wordt niet prettig is. Maar er bewust van zijn en dat het niet weggeduwd hoeft te worden zorgt voor minder spanning.

Wat betekent contact?

Contact betekent: aanraking, verbinding, voeling. Wat betekent dat voor mij? Het betekent voor mij dat ik open sta voor alles wat zich op dat moment aandient en dat ik datgene vooral niet hoef te veranderen. Dat ik “voelend aanwezig” ben. Je bent voelend aanwezig wanneer je met een open houding bent, nieuwsgierig bent naar een persoon of een situatie en niet van tevoren allerlei gedachten vormt. Wanneer je van tevoren al bedenkt hoe iemand zal zijn of hoe een bepaalde situatie zou kunnen zijn, kun je een heel verkeerd oordeel hebben. De gedachte klopt dan niet met de werkelijkheid. Je bent op dat moment alleen gefocust op wat je denkt en neemt niet waar wat er op dat moment werkelijk is.

Wat zijn gewoontes eigenlijk?

We hebben geleerd om op een bepaalde manier naar het leven te kijken en daar op onze eigen manier mee om te gaan. We reageren ieder op onze manier op wat we meemaken en alles wat we meemaken wordt in ons lichaam opgeslagen. Je kunt ons lichaam zien als een geschiedenisboek vol gedachten, gevoelens en emoties. Een bepaalde gebeurtenis kan een bepaald gevoel oproepen en wanneer dit een negatief gevoel is probeer je dit vervelende gevoel te ontwijken omdat jij je er niet prettig bij voelt. Wanneer je tot de ontdekking komt dat bij een bepaald gedrag het negatieve gevoel verdwijnt of minder wordt dan kan dit gedrag tot een gewoonte leiden en kun je in een bepaald patroon vast komen te zitten.

Neem bijvoorbeeld het kind dat te horen heeft gekregen dat het niet zo druk moet zijn in de klas en de mond moet houden. Het voelt zich afgewezen en denkt dat het niet aardig gevonden wordt. Maar als het kind doet wat van hem of haar verlangd wordt, zou het zomaar aardig gevonden kunnen worden en wordt het niet meer afgewezen. Daarom houdt het zich nu stil en op de achtergrond. Het werkt maar diep van binnen voelt het kind zich gekwetst en is het nu bang om zich te uiten. Om te praten over zijn of haar gevoelens. Het heeft zichzelf de gewoonte geleerd zichzelf te beschermen door alles maar op te kroppen en te doen wat anderen verwachten. En zo dus over eigen grenzen te gaan.

Leef vanuit jezelf

Iedere keer dat je geconfronteerd wordt met die negatieve gedachten of gevoelens ontstaat er een weerstand tegen. Je wilt deze gevoelens niet, duwt ze weg. Maak maar eens een wegduwende beweging met je handen; je spant je spieren aan. De weerstand uit zich in verkramping van de spieren, de ademhaling en de hartslag gaat omhoog. Je voelt je rusteloos en misschien gestrest. En wanneer stress chronisch wordt kan dit leiden tot burn-out. Daarnaast zorgt langdurige stress er ook voor dat ons immuunsysteem niet meer optimaal werkt, waardoor je vatbaarder bent voor ziektes.

Maar je lichaam heeft het vermogen zichzelf te helen. Op tijd gas terugnemen, gezonde voeding, positieve gedachten en gevoelens dragen bij aan dit zelfhelend vermogen.

Je kunt nu eenmaal niet ontspannen wanneer je verkrampt bent of gefocust op negatieve gevoelens of gedachten. Het staat het contact met jezelf in de weg, waardoor je niet kunt voelen en ervaren hoe het echt met je is. En het gaat er juist om dat je vanuit jezelf leeft, vanuit jouw “pure ik”. In de veilige omgeving van mijn praktijk helpt massagetherapie jou die te ontmoeten.