Heb jij fibromyalgie?

Dan weet je als geen ander hoe het is om altijd maar pijn te hebben.
Fibromyalgie openbaart zich vaak na een periode van langdurige stress. Lange periodes van stress verzwakken ons immuunsysteem en het autonome zenuwstelsel. Het lichaam kan dan reageren met de verschijnselen van fibromyalgie. Pijn is vaak de oorzaak dat iemand minder actief wordt en dat op zichzelf kan weer leiden tot meer stress en angstgevoelens en zelfs tot depressies. Angst, depressiviteit en boosheid veroorzaken allemaal meer stress. Dit leidt weer tot het ervaren van nog meer pijn. Het wordt zo een vicieuze cirkel.

Symptomen die bij fibromyalgie kunnen voorkomen zijn:
• chronische pijn in spieren, pezen en bindweefsel
• slaapproblemen, chronische vermoeidheid
• (ochtend) stijfheid
• krampen
• verhoogde spanning in spieren en pezen
• restless legs
• hoofdpijn
• concentratiestoornissen
• depressie en angstgevoelens, laag zelfbeeld
• prikkelbare darm, diarree, obstipatie
• wisselende stemmingen
• krachtsverlies

De klachten bij fibromyalgie zijn vrij vaag en kunnen bij meerdere aandoeningen passen. De diagnose fibromyalgie is hierdoor lastig te stellen. Voor de behandeling wordt vaak gebruik gemaakt van pijnstillers, spierontspanners, spierverslappers of antidepressiva, echter onderdrukken deze medicijnen de symptomen alleen maar.

Perfectionisme
Fibromyalgie komt vooral voor bij mensen die geen nee kunnen zeggen en anderen het werk uit handen nemen. Ze offeren hierbij zichzelf op en zijn niet in staat grenzen aan te geven. Het zijn vaak perfectionisten die hoge eisen aan zichzelf en anderen stellen. Ze “moeten” teveel van zichzelf of van anderen. Ze nemen te weinig tijd voor zichzelf om te ontspannen, doordat ze altijd maar bezig zijn. Ze luisteren niet naar de signalen van het lichaam.

Thema’s die bij fibromyalgie horen zijn bijvoorbeeld: kwetsbaarheid, grenzen aangeven, druk, verantwoordelijkheid, belasting, vasthouden/loslaten, spanning/verstijving, ontspanning, angst.

Ontspanningsoefeningen, yoga en meditatie kunnen helpen om de verschillende stresssituaties beter te controleren. Maar ook massagetherapie kan aanvullend of ondersteunend werken bij fibromyalgie. Het helpt je om contact te maken met je lichaam en je gevoel. Door te voelen, ervaren en te luisteren naar je lichaam wordt je je bewust waar je spanning opbouwt. Je leert je grenzen kennen en aan te geven. Bewust leven, op tijd gas terug nemen en reële eisen stellen, dragen in positieve zin bij aan het omgaan met fibromyalgie.