Jazeker, maar dan wel met een aangepaste massage.

Tijdens de opleiding tot masseur of massagetherapeut krijgen we te horen dat kanker een contra indicatie is voor massage. Door de massage zou de kanker verspreid kunnen worden, waardoor uitzaaiingen kunnen ontstaan. Hierdoor wordt echter een belangrijke groep cliënten uitgesloten van dat wat voor hen juist zo belangrijk zou kunnen zijn: liefdevolle, niet medische aanraking.

Met een massage stimuleer je, gewild of ongewild, een aantal processen in het lichaam. Het is daarom belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de effecten die een massage kan hebben op een ziek lichaam.

Of je kan masseren is onder meer afhankelijk van de soort kanker die de cliënt heeft en of er operaties hebben plaatsgevonden. Daarnaast heeft iedere behandeling zijn eigen bijwerkingen waarvan je op de hoogte moet zijn. Deze bijwerkingen kunnen een lange tijd nawerken en de bijwerkingen van een vorige behandeling zijn vaak nog aanwezig wanneer er met een andere behandeling gestart wordt. Het is belangrijk om te weten of er bijvoorbeeld lymfeklieren verwijderd zijn of vitale organen aangetast. Welke handgrepen mag je gebruiken of mogen er alleen rustige strijkingen uitgevoerd worden? Ook op psychisch, emotioneel en sociaal vlak is de impact groot. Tijdens de massage moet je met al deze factoren rekening houden.

Op dit moment volg ik de 6-daagse specialisatietraining “Massage bij kanker“. Tijdens deze training leer ik hoe ik een veilige en verantwoorde massage kan geven bij iemand die kanker heeft of heeft gehad. Maar het “er zijn” is nog het meest van belang voor degene die gemasseerd wordt. Liefdevolle aandacht, warmte en contact helpen de cliënt met kanker om in verbinding te blijven met zijn omgeving, maar vooral met zichzelf.